За нас От майстора Контакт Новини Кариери
Начало КОРЕСИЛИН 0.5 Л. ДЕКОРАТОР

КОРЕСИЛИН 0.5 Л. ДЕКОРАТОР

КОРЕСИЛИН 0.5 Л. ДЕКОРАТОР
-

Арт.№: 75060

3.60 лв.
3.42 лв.Купи онлайн
промо цена
бр.
Купи на изплащане
Направи запитване

Наименование на веществото или сместа: Нитроцелулозен разредител "КОРЕСИЛИН"
· Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби,
които не се препоръчват
· Употреба:
За разреждане на всички видове нитроцелулозни бои и лакове.

опасност за здравето:
H361d Предполага се, че уврежда плода.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща
се експозиция.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

V Изтегли 01.12.2017 - 04.01.2018
Телефон на клиента 0886 886 332

Понеделник до Петък от 8:00 до 17:00